Trädfällning i Södertälje

Att fälla mindre träd på några få meter går ofta bra att göra själv på ett säkert sätt, om man är van att använda såg och andra huggverktyg på ett säkert sätt så att man inte skadar sig. Men när trädet börjar bli flera meter högt eller står beläget i ett tätbebyggt område bör man alltid anlita en professionell arborist så trädfällningen kan ske utan risk för skador. Vi på Arborist Norrtälje har arborister som är experter på trädfällning i Södertälje och kan hjälpa dig även då trädet står mycket komplicerat till.

Så går en trädfällning i Södertälje till

När du anlitar oss för en trädfällning i Södertälje börjar vi alltid med att planera fällandet av 

trädet för att se i vilken riktning trädet kan fällas på ett säkert sätt. Det är viktigt att trädet 

faller säkert så att det inte skadar byggnader, faller över vägar, elledningar eller skadar 

personer i området. Det är också viktigt att riktningen på trädfällningen är korrekt utvärderad 

så att inte trädet riskerar att falla mot andra träd eller mot stenar på marken som gör att 

trädet ändrar riktning.


Utöver det behövs även ett säkerhetsområde bakom trädet så att den som fäller trädet 

snabbt kan dra sig tillbaka då trädet faller om trädet exempelvis går av vid roten och slår 

bakåt. Trädsäkerhet är A och O då man ska fälla ett träd och därför bör man alltid låta 

utbildade arborister som är certifierade i trädsäkerhet utföra en trädfällning.


Trädfällning i tätbebyggt område

För träd som står placerat i ett tätbebyggt område och som inte kan fällas i sin helhet utan 

att skada andra byggnader eller annans egendom så krävs det att det fälls i sektioner. 

Sektionsfällning av träd är en komplicerad och riskabel operation som kräver att den som 

utför arbetet både har utbildning och erfarenhet av sektionskapning. När vi på Arborist Norrtälje utför en sektionskapning så klättrar en av våra arborister upp i trädet och sågar 

därefter upp trädet i mindre delar. Dessa hissas sedan ned till marken så att inga skador 

uppstår. Ibland går det inte att klättra upp i trädet, exempelvis om trädet är dött och därmed 

riskerar att brytas sönder. Då använder vi istället skylift för sektionskapningen.


När du behöver hjälp med trädfällning i Södertälje

Vi på Arborist Norrtälje har utfört trädfällning åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar och 

företag under många år och har genom åren fått mycket goda omdömen för vårt arbete. Du 

är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med en säker 

trädfällning i Södertälje.